Martins beeld van Kennismanagement

Kennismanagement is een mix van
Impliciete kennis Expliciete kennis
KnowWHY – waarom KnowHOW – hoe
Rood Blauw
HalenDelen

Structuur

BrengenProduceren

Free-format / verkennend

Achterover – filosoferen (inspiratie) Voorover (transpiratie)
Kennismanagement =
Ontsluiten van impliciete kennis voor peers en derden
Samenwerking
Data (uitwisselen) < Feiten (verzamelen) < Informatie (communiceren) < Kennis (creëren, delen) < wijsheid (combineren / collectieve intelligentie)
Innoveren
Kennismanagement ≠
Documentsysteem
KnowHOW om de KnowHOW,
halen om het halen….. /
KnowHOW zonder KnowWHY
Advertentie

One thought on “Martins beeld van Kennismanagement

  1. Pingback: Martins beeld van Kennismanagement | martinvanvuure

Reacties zijn gesloten.