Dienstontwikkeling

Dienstontwikkeling heeft zowel ontwerp-activiteiten (met name binnen het project/ de leverancier, ‘waterval-achtig’) en ontwikkel-activiteiten (met name met de omgeving, ‘agile’).  Iteraties van verbeteringen zullen continue herhaald moeten blijven worden om de dienst levensvatbaar te houden (zie ook pendelen)


Naast product / technische aspecten gaat het vooral om ‘het gebruik’, ‘de organisatie’, ‘de uitwisseling’, delen van ervaringen en het verder laten groeien van de dienst. Dienstontwikkeling is altijd een samenspel tussen leverancier en klant, verbeterdoelen en deliverables worden in gezamenlijkheid vastgesteld en gemanaged. Doelen kunnen in een serviceplateau-planning / roadmap worden verwoord, deliverables zijn vaak organisatie specifiek. 

Vragen

Advertentie