Implementatie management verbeteren

Met de afronding van een project heb je nog niet ‘een werkend’ systeem / met een nieuwe gereedschapskist ben je nog geen vakman. 

Veranderingen vergen naast technische/inhoudelijke aspecten, zoals de invoering van een nieuwe applicatie of desktop,  ook aanpassingen in zachtere aspecten zoals  in manier van (samen)werken, mindset, communicatie, businessmodel,  eigenaarschap, adaptatie en opleiding. Dit is het werkgebied van Implementatie-Management (IM) zie ook https://martinvanvuure.wordpress.com/2015/07/23/het-speelveld-van-implementatie-management/


IM zit tussen Projectmanagement(PM) en Management of Change(MoC). PM is vooral gericht op 1e orde veranderingen – de invoering van een nieuw IT-systeem- MoC is meer gericht op cultuur veranderingen en veranderingen in paradigma’s.  Eigenlijk gaat het om het perspectief van wat we als ‘een goed werkend systeem’ beschouwen. Een technisch werkend systeem vormt vaak de basis maar in sommige gevallen is er meer nodig om tot een vanuit meerdere perspectieven werkend systeem te komen.

 1. PM
  • Realisatie van een Technische werkend systeem: het systeem werkt volgens de direct betrokkenen (in het project)
  • eerste orde verandering 
 2. Implementatie Management
  1. Systeem Bruikbaar: voor de early adopters buiten project
  2. Systeem Breed gebruikt: uitgedragen binnen de organisatie, delen van kennis en best-practices
  3. Integratie: het vormt een schakel in een (dienstverlenings)keten 
  4. Continuos improvement en eigenaarschap: aanpassing in manier van werken
 3. MoC
  • Aanpassing in de cultuur, paradigma’s, business propositie 

Voor een project is het WAT en het HOE belangrijk, bij implementatie is het vooral het WAAROM, ‘de toekomst(visie)’ en het WIE. Verantwoordelijkheden, manier van werken, eigenaarschap, leren en communiceren vergen deliverables en activiteiten die onder implementatie management kunnen worden geschaard. Uiteindelijk is het zaak om stapsgewijs de dienstverlening te borgen en op het gewenste veiligheidsniveau te krijgen.

 

Volwassenheidsniveaus …..<wellicht iets CMMs Achtig>

 1. Je kunt er mee werken
 2. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden 
 3. Je past je werkproces aan 
 4. Je kunt het overdragen
 5. Je integreert aanvullende technieken (naast de hamer ook andere tools ….) 
 6. Je bouwt het uit: je deelt kennis, maakt het veiliger/efficiënter/duurzamer … Draagt kennis over aan.


 

 

Hoe kijk jij aan tegen Implementatiemanagement? 

Wil graag een vragenlijst maken om een oordeel over de volwassenheid van IM te kunnen geven. Welke vragen zou ik moeten stellen? 

Wanneer is IM  goed? Welke criteria gelden voor IM?

Wat zou je moeten meenemen bij het vormgeven van IM?

Ben benieuwd naar jou gedachten. 

 

 

Advertentie