A/V beter – professionalisering

AV serviceketens.pdf

In het speelveld van audio-visuele sericeketens zijn tal van verbeteringen mogelijk. Het helder maken van verantwoordelijkheden, delen van expertises, overdraagbaar maken van kennis, het acteren op nieuwe ontwikkelingen, maar ook het inrichten van de adaptatie en eenvoudige gebruikersinstructies zijn een aantal zaken die momenteel achterblijven en daarmee het daadwerkelijke gebruik van A/V faciliteiten in de weg zit.

Welke zaken zouden in jouw ogen beter kunnen / moeten? 

Advertentie