7 Tips voor het organiseren van masterdata

Informatie / data huishouding vormt het zenuwsysteem van een bedrijf. Feitelijk worden afspraken en beslissingen binnen een bedrijf vastgelegd als data/informatie in systemen.
De praktijk van alle dag is een andere… nl

–  dat een Mngt laag een totaal andere werkelijkheid ervaart dan waarmee de operatie werkt.

–  dat er slechts deel waarheden zijn en we nog ver zijn van een SPOT ( single point of truth)

–  dat een ieder zijn eigen waarheid creëert en probeert te handhaven, het ‘not invented here’ syndroom is all over…. Naast de eigen waarheid weten we altijd redenen te bedenken om de informatie vooral niette delen.

–  Standaardisatie

De management laag heeft discussie over klantsegment of portfolio indelingen die totaal niet zichtbaar zijn in de operatie. Vragen vanuit het management vergen kunst en vliegwerk vanuit de operatie.

een aantal zaken zijn onontbeerlijk:

–  standaarden creeren / uitbouwen (binnen gestelde uitgangspunten) / communiceren

–  logica bewaken
toegankelijkheid

–  inpassing van innovatie

–  80% focus, can’t please all

In de context van Master data zijn een aantal zaken van cruciaal belang:

 

 

 

 

 

–   Systemthinking: een brede focus, een Holistic view, uitgaan vanuit het geheel. Voorkom suboptimalisatie en voorkom negatieve gevolgen door met een oplossing een probleem in een aanpalende context te creëren. Zowel een brede scope qua functionele gebieden als over de verschillende systemen heen zijn van groot belang

–  Maak het datamodel van de enterprice inzichtelijk. Mijn voorkeur hierin gaat uit naar een hierachische weergave met de relaties: een logisch datamodel. Uiteraard zijn een bollenschema / entiteitenschema als conceptueel datamodel ook prima. Dit geldt ook voor een tabellen schema / fysiek datamodel maar voor alle geld: neem de enterprice als beschouwingsnivo

–  Maak middels (iets van een datadictionary) DD

de relaties en de betekenis van data items inzichtelijk. Als je dit aanvult met gebruik (bijvoorbeeld rappoprtage, berekenen, beslissen, …), business rules en andere info dan ontstaat een inzicht waarmee de verschillende Stakeholders vervolgslagen kunnen maken.

–  Ownership verder defineren en uitwerken. Wat betekent ownership… Organiseren? Managen? Uitdragenm?

Veelal wordt data benaderd vanuit een applicatie- of organisatieonderelperspectief. Er zijn vaak per systeem / functie meerdere waarheden door overname / integratie van functies.

1.  Neem het gehele systeem als perspectief, benader e.e.a. holistisch. Betrek financiële, HR en klant data.

2.   Maak een decompositie / breakdown van de data als boomstructuur, vergelijkbaar met een nomenclatuur.

3.  Maak waar mogelijk van externe data leveranciers/ standaarden zoals DUn & Bradstreet voor organisaties.

4.  Maak een schets van de huidige (pmo- present mode of operation) datastructuur en geef aan:

–  wat de verschillende elementen betekenen en

–   hoe ze gebruikt kunnen worden voor rapportage/berekening et cetera

–   wat de afhankelijkheden / relaties zijn
dit alles zou in een data dictionary zichtbaar gemaakt moeten worden.

5.   Beschrijf de ideaal situatie (fmo) en de op hoofdlijnen en communiceer deze via een praatplaat….  Map de huidige situatie op de gewenste situatie

6.   Neem acties binnen de cirkel van invloed

7.   Maak relevante zaken zichtbaar. Binnen de menselijke maat (3-7 aspecten per indeling. Maak detailindelingen gerelateerd aan een (informatie) behoefte.l

Advertentie