Ideation

Voorafgaand aan de Ideation sessie moet het doel, het waarom, de business needs helder zijn. Voor de Ideation sessie moet een situatie van rust en aandacht gecreëerd worden.

Ideation gaat  in eerste instantie om het genereren van veel ideeën om uiteindelijk enkele goed te kleuren. Het gaat om ingevingen , hunches.

De gegenereerde ideeën moeten geïdentificeerd worden , geselecteerd evervolgens goed gekeurd.

Tussen het genereren van ideeën en het goedkeuren zitten een aantal stappen die een trechter vormen die  zo tot enkele kansrijke ideeën leiden.

Probleem definitie en het verfijnen van ideeën zijn stappen die het beste in een groep genomen worden. Idee generatie n groepen daarentegen leidt tot middel of the road oplossingen. Deze stap kan beter individueel plaatsvinden waardoor de oplossingen niet uit middelen.

Een kansrijk idee kan als ‘small bet’ starten. Met minimale middelen het experiment aangaan. Als het experiment het gewenste resultaat heeft opgeleverd kan er, langs verschillende assen worden opgeschaald. Steeds een van de innvatieboard.

Hoe kijk jij aan tegen Ideation? Wat zijn jou ideeën? Is het beter om innovatie in een innovatieafdelingte doen of op basis van little bets?


Advertentie