Het speelveld van Implementatie Management

Mijn werkgebied beweegt zich over een aantal deelgebieden / functies heen. Ik pas deels in het hokje van proces-/service -management, deels in project-/programma-management en deels doe ik veranderingsmanagement. Rode draad vormt het organiseren van oplossingen. Wat ik ‘werkende systemen’ noem bevindt zich in de hotspot tussen mens – organisatie- techniek.

Ik pendel tussen de donkerblauwe deelgebieden.  Hierin bevinden zich allerlei onderwerpen die mij interesseren zoals business communicatie, verandermanagement, visualiseren, identity management, contract management, service delivery ..

Voorheen had je PM die iets ontwierpen, realiseerden, testen en vervolgens (in een big bang) overdragen aan de service manager om het te gaan exploiteren / stabiel te houden. In mijn ogen worden systemen meer en meer aangepast en niet als een soort Greenfield ontworpen gebouwd / getest …. Dit gebeurd nog wel maar de tendens is meer agile / SCRUM. Verandering/flexibiliteit is steeds meer de norm daarom integreert de rol van project manager en servicemanager meer en meer. 

Proces-/service management

Ik moet bekennen dat ik ITIL bijna altijd als leidraad gebruik in het procesmatig werken. Naast de diverse processen geeft ITIL ook een mooi kader, beginpunt voor onderwerpen als oa.  Identity/security management, kennismanagement, contractmanagement. Het belangrijkst (in mijn ogen) is het gebruik van best-practices / stappenplannen om het leven makkelijker te maken en van eerdere ervaringen te kunnen leren / kennis te delen. 

Het maken van afspraken omtrent te leveren diensten en het nakomen hiervan is in essentie van service management. Het gaat uiteindelijk om klanttevredenheid en verwachtingsmanagement. Tegenwoordig komen hier ook verantwoordelijkheden als contractmanagement en regie bij. In essentie is dit uitwisselbaar hoewel de rol anders wordt ingevuld.

Project-management 

Project management is gericht op het éénmalig realiseren, in een tijdelijk samenwerkingsverband, van resultaten om het realiseren van een BC door de opdrachtgever mogelijk te maken.  Het opleveren van de afgesproken resultaten betekent het einde van het project. Projecten zijn meestal een eerste en soms een tweede order van verandering.  Het éénmalig realiseren (big-bang) wordt meer en meer vervangen door het iteratief realiseren (agile). Groot voordeel is groeien, leren en snelle / afgestemde benefits.

Waar nuttig maak ik gebruik van de Prince2 methodiek, met name product gebaseerd werken, de BUS als governance, Management by exception zijn zaken die ik uit Prince meeneem. 

Voor mij is de omvang van projecten eindig zodra de menselijke maat overschreden wordt ben ik niet de persoon die dit kan managen. Waar de menselijke maat ligt is de vraag. Ik zou stellen knip het project op als het boven één M gaat, of als er meer dan 25 mensen aan werken. Ik denk dat een PM nauwelijks ownership kan nemen op dergelijke projecten ….

Programma-management

Programma management is het planmatig realiseren van doelen, hiervoor kunnen resultaten uit projecten (van verschillende aart) worden gebruikt als ondersteuning. De scope is veel al breder om de uiteindelijke doelen te kunnen bereiken. Programma’s kunnen langere tijd blijven voortbestaan en uit meerdere tranches bestaan met een wisselende inzet van resources. De programma manager wordt aangesproken op het halen van de doelen. Bij de inhoud van de doelen zou een programmamanager zich persoonlijk betrokken moeten voelen (herkennen, erkennen ..)

Verander-management / implementatie management

Project-/programma management en service management betekent voor mij ook pendelen tussen vaste zaken uit de methode en improvisatie, ik hanteer ze niet als tegenstellingen, sluit zaken niet uit maar juist als aanvullingen. Veranderingsmanagement is het veranderen van de manier van (samen)werken, de mindset, eigenaarschap en is meer gericht op de zachtere/menselijke kant. Het is enerzijds veel omvattender, het betreft veelal een tweede en soms een derde orde verandering en gaat daarmee veel dieper dan de pure inhoud. Het heeft meer te maken met gedrag, mensen betrekken/meekrijgen, beweegredenen/motivaties en uiteindelijk ‘het waarom’. Het gaat om een beweging van ‘IST’ naar ‘Soll’ waarbij kennis wordt uitgewisseld, ervaring wordt opgedaan, geleerd en er anders gewerkt gaat worden. In de ‘Soll’ situatie zullen rollen en verantwoordelijkheden helder moeten zijn, eigenaarschap en vernieuwing belegd. 

De combinatie van projectmatige vernieuwing, het procesmatig draaiend houden en verbeteren van de dagelijkse business en het veranderen als persoon en organisatie vormen met elkaar implementatie-management. Implementatie-management leidt tot ‘werkbare systemen’ (technisch foutloos, belegde verantwoordelijkheden/eigenaarschap en beschikbare gebruiksinfo) die zich blijvend aanpassen.  

Portfoliomanagement / productmanagement 

Portfoliomanagement / productmanagement is gericht op de dienstverlening die de organisatie levert. Het gaat over de relatie tussen ‘de verkoop’ en ‘de productie’ en hoe die elkaar vinden/communiceren/groeien. Een van de kernpunten is het bewaken van eenvoud / overzicht en consistentie. 

Hoe kijk jij aan tegen implementatie management?

Wat versta jij onder implementation management?


Advertentie