Daily timeblock planner

Cal Newport heeft het idee van een daily timeblockplanner uitgewerkt. Het is digitaal beschikbaar als http://timeblockplanner.com. Een leuke site om je te helpen met meer “Deep work” te doen i.p.v. het zgn. shallowwork – crancking widgets in David Allen / GTD termen.

Ik heb zijn verhaal een half jaar geleden samengevat in en mindmap.

Zie ook

Hoe ga jij om met je tijd? Maak je onderscheid tussen ‘Deep’ en ‘shallow’ work? Trek je je eigen plan voor de dag of wordt je geleefd?

Advertentie