Requirements gathering

Over requirements vinden hele verhandelingen plaats. Vanuit de context waarin ik werk is het rijtje zoals dit onder ISO9126 bekend is het handigst om ‘complete’ te zijn:

Om de requirements te verzamelen kunnen een aantal technieken gebruikt worden: – interview ==> groundrules: 1 agenda; 2: goals&commitments; vragenlijst vooraf – survey – chatsession c- onferencing – email

1: Purpose – outcome 2: preparation – kickoff 3: execute 4: follow-up – minutes

1: AS-IS analyse ==> Problem ==> RCA (diagnostic modelling) 2: VISION – high level productscope high level features 3: details

Advertentie