De iPad in het werkproces van de consultant

Ik heb de ambitie om binnen afzienbare tijd echt paperless, deviceonafhankelijk  en volkomen transparant te gaan worden voor wat betreft informatie en documentatie naar mijn opdrachtgever en mede Projectleden toe. Een deel kan reeds met de Pc / laptop maar een belangrijk deel van mijn dagelijks werk kan niet met deze tools.

Als je kijkt naar mijn Coreproces als consultant / kenniswerker heb ik een aantal zaken die ondersteund zouden moeten worden:

1: Idee vorming / denkproces

2: Aantekeningen en gespreksnotities

3: Tekenen en zaken visualiseren.

4: lezen en reviewen van documenten waarbij ik namelijk kan tekenen / schrijven

Een iPad (in combinatie met Apps) blijkt al deze capabilities inmiddels wel in zich te hebben. Ik gebruik iThoughts voor mindmapping en ideevorming (1).

aantekeningen maak ik in Evernote(2). Zowel tekstuele als visuele aantekeningen (Note taker HD) zijn eenvoudig deelbaar over meerdere devices en naar meerdere personen transparant te maken.

Het  tekenen en visueel weergeven (3) van zaken gaat heel eenvoudig met Adobe Ideas in combinatie met een Kensingston Stylus.

Note Taker HD leent zich voor aantekeningen via de stylus als via het keyboard zowel op een blaco notitieblad als manier op PDF documenten van commentaar te voorzien. Verder kunnen hier flowchart mee betekent worden.

Voor zowel iThoughts, Note Taker, Adobe Ideas geldt dat eenvoudig PDF bestanden kunnen worden gegenereerd naar een willekeurig emailadres (naar Evernote …). Via Evernote zijn de bestanden bruikbaar op Android, Apple, iPad en Windows.

Transparantie qua ideeën en aantekeningen realiseer ik middels Evernote: een cloud applicatie voor iPad, Android, Windows en Mac devices waarmee noties ook naar derden zijn te delen.

Naast de iPad integreren in mijn werkproces zal mijn werkproces zich ook gaan aanpassen aan de mogelijkheden die de iPad biedt. ik denk hierbij aan:

* grafische recording/ facilitation

* animatie (prezi.com)….. iemand ervaring met prezi: ziet er indrukwekkend uit!!!

* Gesprekken audueel vastleggen op een handige manier.

* ….

Hoe ziet jullie werkproces eruit?  Wat zijn jullie best-practices mbt de iPad en paperless werken? Hebben jullie nog tips in deze?

Advertentie