Adaptie

Dit is een probeerseltje om te kijken of ik adaptie enigszins kan positioneren.  Zie ook A/V en adaptatieHebben jullie aanvullingen/ suggesties?

Advertentie