Ownership: Ben je MrX of MrNiks

In grote organisaties is apathie en gebrek aan ownership, ondanks allerlei afdelingingen die zich met AO bezig houden, een veelvoorkomend issue.

(Psychologisch) Ownership is een combinatie Responsible (Initiatiefnemer – doener – PTA), Accountable (verantwoordelijk – governance) en een professioneel commitment (uitdragen, continue verbeteren, actueel houden/aan te passen aan veranderende omstandigheden) van  een onderwerp, activiteit, rol of verantwoordelijkheid. Uit het nemen van ownership spreekt trots, betrokkenheid, lerend- en verbeterend vermogen maar ook de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen vanuit een langere termijn perspectief.
In de werkcontext van grotere organisaties weet men vaak beter wat men ‘niet hoeft te doen‘ in plaats van ‘wat men wel doet’. Van een groot aantal zaken is niet helder waarop men aanspreekbaar is / wil zijn zelfs voor zaken die tot de core-business van de rol behoren {SOx wetgeving was nodig om CFO aanspreekbaar te maken op de winst/verlies rekening}.
Wat mij betreft komt dit samen in het begrip eigenaarschap / ownership / Professioneel commitment” . Iemand die zich als eigenaar positioneert:

 1. claimt het onderwerp: wordt MrX
 2. verbetert het onderwerp:  verbetert, professionaliseert het het  het onderwerp (CSI) en zorgt voor actualiteit (updates bij veranderingen)
 3. professionaliseert het onderwerp
 4. draagt het onderwerp uit / deelt het onderwerp met collegas / beschouwt het als zijn/haar kindje… (is een goed huis vader …)  / is betrokken, trots en toont . Waar mogelijk wordt overdracht, inwerken en opleiding binnen scope getrokken.

Wat doet iemand met ownership:

 • Communiceert binnen en buiten de organisatie
 • fungeert als:
  • custodian (bewaker): Consistentie, “de essentie”, Informatie flow, Gebruik, Kwaliteit, “Alles kan” – maar heeft het waarde?, Simplicity, Inrichting van tools, juistheid
  • gids: vraagbaak, publiceert, legt uit, creëert / onderhoudt (beeld van) de werkelijkheid
  • verbeteraar: Kenner, Relaties, Historie
  • geweten: kent impact, bepaalt de inrichting, formuleert regels, bepaald de controles / checks, kent verleden – heden – toekomst

  Balanceert tussen regels en ‘ het’ regelen aan de andere kant

 • Beheert de roadmap, het plan, visie, toekomstbeeld, Uitbouwplan, neemt stappen om ‘in-control’ te komen en te blijven

Wie zouden ownership moeten laten zien? Procesowners, kennis-owners / kennismakelaars, Informatie owners, Architecten, Dataowners, Activiteit owners

Ownership kun je op verschillende niveau’s hebben als sponsor(earning, BC, cost and benefits), als ontwerper(changing, design, continual), als beheerder (running, exploitatie, continuous),  als gebruiker (daily tasks, functional expert, operations, continue), op kennis (knowing, kennisproducts), op templates, op documenten et cetera.

Ownership leidt in principe tot ‘positive organisational behaviour'(intrinsieke motivatie, professionele ontwikkeling, commitment ad organisatie, zichzelf zichtbaar maken, informeel zeggenschap) maar kan doorslaan in teritorium gedrag en weerstand tegen verandering. Een gedeeld ownership heeft de voorkeur, waarbij gedeeld, wat mij betreft, een combi is van bottum-up en top-down of vanuit de andere ‘niveaus.

Betrokkenheid – motivation for involvement – commitment – ownership.

Ownership kent een aantal varianten:

DESIGN OWNERSHIP(continual): set the rules, manage the standards: consistency, roadmap for the future, create a breakdown

ACTIVE OWNERSHIP(continuous):

 • ‘It’s your baby’
 • act to your stakeholders,  describe, Who is doing what, sell, promote, explain, anticipate, protect
 • have the complete picture / set the goals

Accountability – eigenaar, ‘verantwoordelijke)

Responsability – doender / PTA (Response-ability versus by-stander, actienemer vs. afwachter…)

Het begrip van ownership zou verder uitgedragen moeten worden.

 • Ownership zou vertaald moeten worden in organisatie brede RACI overzichten zodat ownership organisatie breed getrokken wordt en er inzicht ontstak in ‘organisational knowledge’. AO afdelingen zouden dit kunnen faciliteren.
 • De vrijblijvendheid zou minder moeten worden en eigenaarschap voor de top 50 onderwerpen zou helder moeten zijn. Een owner zou een aantal topics moeten claimen en deze topics uitwerken / communiceren / naar een hoger plan tillen  / feedback vragen {templates;  BC; Best-practices; kennisboom;  whats-in-it-for …. ; visie/toekomst; klantbelang; scan/questionaire}
 • Ownership moet niet iets permanent’s zijn maar bij voorkeur iets dat rouleert tussen gelijkgestemden. Steeds weer iteraties naar verbetering starten en deze de resultaten va deze iteraties zichtbaar maken / delen.

Hoe kijk jij tegen dit onderwerp aan?

 • Wat zijn jouw ervaringen met (een gebrek aan) ownership?
 • Ben je action-oriented of …?
 • Waar ben jij owner van? Waar wil je owner van zijn? Wat is jouw commitment?
 • Ben je MrX of Mr-niks

Eigenaarschap

Advertentie