Ont-moeten

Een ontmoeting is vooral delen. delen van ervaringen, verwachtingen, twijfels, ambities, uitdagingen en raakvlakken. Om dit soort zaken te delen zal er eerst een situatie van vertrouwen / openheid moeten ontstaan. Dit zijn wel de gesprekken die we zouden moeten hebben. Hiervoor is het wel nodig dat beide gesprekspartners hun verhalen op orde hebben( en dan bedoel ik niet de verkoopverhalen…).

Wat is voor jou een ont-moeting? Wanneer is een ontmoeting succesvol?  En wat versta je onder kennis-making?

Advertentie