De hokjes en de balans, het continum en de ladder …. (kortom in balans op de ladder)

We hebben de neiging alles in hokjes te stoppen. Het is zus of het is zo. Of als IT’er het is een 1-of-een-0 / digitaal. Voor sommige doeleinden kan een dergelijke opdeling handig zijn. Voor de meeste zaken is het ‘a blend of’/een combinatie. Bepaalde aspecten / uitersten van het continum hebben meer de overhand dan anderen. Maar het blijft en/en ipv of/of: het is eerder een evenwicht dan een overgang. 

Als ik kijk naar mijn werkgebied zie ik wel een verschuiving van mijn eigen werkzaamheden. Ik ben globaal verschoven van de tweede 25% van de schaal naar de derde/vierde kwart. In mijn ogen heeft dit ook met profesionaliseren te maken, anders / breder kijken naar waar je mee bezig bent.   

Naast het aspect van hokjes (links/rechts) heeft DIKW ook een aspect van een ladder / pyramide. De ladder / klimwal is een mooie metafoor voor profesionaliseren en beter worden, voor vrijheid en ongebaande paden. 

Je hebt data nodig om informatie te creeren, met informatie kun je kennis genereren …. Zonder vallen en opstaan geen leren, zonder leren geen professionaliteit zonder professionaliteit geen meesterschap. 

Deze redenatie kun je ook zien in een groot aantal onderwerpen. Naast de stairway to heaven hebben we oo een stairway to ….

acountability en commitment

De ladder van “Loyalty

De ladder van “Commitment en trust”:

Decision ladder in combinatie met de eerdere links-rechts aspecten: 

 

De ladder van de ‘participatie‘ 

Hoe kijk jij aan tegen de werkelijkheid? Heb jij een shift ondergaan qua kijken / werken? 

Welke ladders en balansen hanteer jij? Welke ladder doorloop jij? Ben benieuwd naar je ideeën….?

Advertentie