Conceptmap – Kennismanagement

Bij deze de laatste versie van “mijn kennismanagementplaat“.
In deze plaat heb ik een aantal KM brillen in 1 A4 samengevoegd en waar mogelijk met elkaar in relatie gebracht. Het is de bedoeling dat deze plaat als startpunt van een KM reader gaat fungeren.

Ik zal er nog een aantal dingen aan gaan toevoegen:

  • Martin’s kennisbloem
  • een te ontwikkelen/verbeteren  model tbv kennisinstrumenten

16-6-2013: Inmiddels heb ik een nieuwe versie gemaakt van de praatplaat over Kennismanagement.. Deze pdf bevat via het klikken op  ‘de wereldbolletjes’ aanvullende informatie die ik in mijn EN omgeving heb neergezet. Met name de kennisinstrumenten worde verder toegelicht / uitgewerkt.

Graag uw feedback, aanvullingen en of suggesties.  Voeg een commentaar toe aan de blog…

Zie ook:i_Conceptmap – Kennismanagement.pdf

* Conceptplaat Kennismanagement

* Martin van Vuure Martins aannames Door kennisorganisatie ontstaat kennisgeving Kennis moet kunnen stromen, kennis laat zich niet via een touwtje duwen. Kennismanagement = samenwerking Kennis is basis voor lerende organisatie, onder nemen * Kennis bloem * 20/1/2012 * KPNC Kennismanagement * Legenda * Data * Interpretation * Information
* Associaties to otter views and structures * Data * collection
* Organization * Methods * Generate new ideas * Elkaar weten te vinden * Knowledge * Associates to actions and tasks * Active knowledge – scenes of action – roles * Action * Information * Proposities * Experience * Innocation * Kennis creëen * Bereidheid te delen * Competence * Performing work * evaluation/analysis * Application * Innovatie * Knowledge * Ondernemen * Skill * Performing work in various settings * Storytelling * Case study * Podcast * Communities * Publicatie
* Best Practice * Trust * War story * Reference cases * Know-what * Vakkennis * Coaching * Documentsysteem * Kennis instrumenten * Intervisie * Achterover (inspiratie) * Voor over (transpiratie) * K-maps * Concept maps * Kennis kaarten * Wat zoek ik …., wat biedt ik… * Verwerking door hersenen * Socialisatie
* DIKW * Wijsheid * Combineren, Collectieve intelligentie * System thinking * Evaluated understanding * Kennis * Creëren, delen
* Halen en brengen * Vooral in de hoofden van mensen * Informatie
* Communiceren * Ontsluiten * Vooral in systemen * Data * Uitwisselen * Feiten verzamelen * Know-how * Technical knowlegde
* Proces knowledge * Financial .. * Service Management …. * Expert knowledge * Detail view * Convergerend * Kennis overdracht
* Blokkades * Delen en samenwerken * Implicitete kennis * Codificatie: investeer in systemen * Verwerking door computers * Intranet * Documenten * Definities en begrippen * Know-who * Klant kennis * Organisational knowledge * Omgevingskennis * Understanding * Kennis management * Types * Publiceren * AO
* Ont-moeten * Tact / impliciete kennis * Personificatie: investeer in communicatie * Kennisdeling * SECI * Socialisatie * Experimental * Van individual tacit naar shared tacit * Externalisatie
* Conceptual * Van tacit naar (elements of) explicit knowledge * Combination * Systemic * Van expliciet naar integrated expliciet knowledge * Internalisatie * Routine * Van explicit naar(individual) knowledge * Know-why * System thinking * Value view * Keten view
* Context knowledge * Divergerend * Kennis ordening * Vastlegging * Bruikbaarheid * Herhaalbaarheid * Werkwijzen * Eigenaarschap van kennisgebieden * Kennis dump * Utilize * Kennis makelaar * Kennis mediator * Thema gericht kennis ontwikkelen * Champion * KM leaders * ‘wiel’ beheerder * Transfer * Passing knowledge between people/systems * Organize * Arrange in useable/logical searchable format * Kennis toepassen * Kennis evalueren * Kennis delen * Kennis ontwikkelen * Capture * Gather info from people, media that stores * Weggeman * Herhaald * Cyclisch * Map * Inventory of all km assets, people and media

Onderstaand enkele detailweergaven van de conceptmap:

Kennisinstrumenten: middelen om op verschillende manieren, van expliciet naar tacit, kennis over te brengen:

process model voor Kennismanagement van Weggeman:

verschillende vormen van te onderkennen kennis:

De kennismakelaar. Als makelaar ben je geen eigenaar ( van kennis) maar faciliteren je de kennisontwikkeling / deling via de hierboven weergegeven kennis instrumenten:

Tot slot, last nut not least, het DIKW model. Wat mij betreft kun je wijsheid weglaten en vervangen door waarde. Wijsheid klinkt mij als iets superieurs,  wat mij betreft te weinig tastbaar. Waarde dekt meer de lading.

Met kennis zijn stappen mogelijk naar kennisdeling, innovatie, ondernemen. Dit zijn de stappen waarmee WAARDE ontstaat. 

 

Advertentie

One thought on “Conceptmap – Kennismanagement

  1. Pingback: Martins beeld van Kennismanagement | martinvanvuure

Reacties zijn gesloten.