Servant leadership

Servant leader vs Power leader
 • Service model vs power model
 • Zelfverwezenlijking vs zelfopoffering
 • Dienstbaarheid vs autocratisch heerser
 • Innerlijke hoop / voldoening vs
 • Eerst leider dan dienaar vs eerst dienaar dan leider
 • Gericht op anderen vs gericht op zelf
 • Proces van anderen faciliteren vs eigen belang
 • Je faciliteert wat gebeurd(vroedvrouw) vs jij denkt te weten wat gebeurd
 • Gericht op betekenis: vreugde, gefocust zijn, zelfrealisatie vs succes gericht: macht, rijkdom, roem
 • Willen vs moeten
 • Gefocust op werk niet op waardering vs ..
 • Wat hebben mensen nodig … Vs hoe kan ik zorgen dat mensen X doen ….
 • Focus op verbetering, problemen/oplossingen, dromen, vooruitgang vs macht, consolidatie
 • Macht is een instrument vs macht is doel
DIVERSE SERVANT LEADER
 • Robert K. Greanleaf: ” de dienaar als leider ….” … Essay; Greenpeace.orgservantleadershipcenter.net;
 • 10 karakteristieken
  1. Luisteren
  2. Empathie
  3. Helend vermogen
  4. Bewustzijn
  5. Overtuigingskracht
  6. Conceptualiseren
  7. Vooruitzien
  8. Rentmeesterschap
  9. Committent aan groei van mensen
  10. Bouwen aan gemeenschap

Heb jij ideeën over servant leadership? Heb je leuke info / links? Graag jouw commentaar…..

Advertentie