39 Kennis quotes

Kennis en kennismanagement zijn favoriete onderwerpen van mij. Bij deze een lijstje met quotes over kennis en informatie.
Heb jij leuke quotes als aanvulling? Op naar de 50 ….
 1. Maak niet van alles een discussie, maar organiseer de dialoog.
 2. The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand.  Frank Herbert
 3. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.” – Albert Einstein
 4. “We are here and it is now. Further than that all human knowledge is moonshine.”- H. L. Mencken
 5. The only people who achieve much are those who want knowledge so badly that they seek it while the conditions are still unfavourable. Favourable conditions never come.- C.S. Lewis
 6. Knowledge of what is possible is the beginning of happiness.- Santayana
 7. Te weten wat men weet en te weten wat men  niet weet dat is kennis. Confucius
 8. De geleerde is niet de man die de goede  antwoorden levert, maar die goede vragen stelt.Claude Lévi-Strauss
 9. We are drowning in information, but starved for knowledge.– John Naisbilt
 10. If a man empties his purse into his head, no one can take it away from him. An investment of knowledge always pays the best interest.–Benjamin Franklin
 11. Our vision is more obstructed by what we think we know than by our lack of knowledge.–Kristen Stendahl
 12. … The fear of the Lord is the beginning of knowledge … “Proverbs 1:7
 13. ” … He that increases knowledge increases sorrow … “Ecclesiastes 1:18
 14. ” … All wish to know , but none want to pay the price … “Juvenal” … Knowledge is power … “Francis Bacon
 15. ” … It is much better to know something about everything than to know everything about one thing …Blaise Pascal
 16. ” … The greater our knowledge increases , the greater our ignorance unfolds … “John Fitzgerald Kennedy
 17. It is a great nuisance that knowledge can be acquired only by hard work.
 18. Knowledge is power, but to a degree only. Its possession per se will raise a man to mediocrity, but not to distinction. In my opinion, indeed, the instruction obtained from such courses is of less importance to future success than is the ambition which prompted the study.
 19. The main fuel to speed the world’s progress is our stock of knowledge, and the brake is our lack of imagination.
 20. Wisdom is perishable. Unlike information or knowledge, it cannot be stored in a computer or recorded in a book. It expires with each passing generation.
 21. I have always had a great respect for a Philippine proverb: ‘Into the closed mouth the fly does not get.’
 22. Circumstances may cause interruptions or delays, but never lose sight of the goal. Prepare yourself in every way you can by increasing your knowledge and adding to your experience, so that you can make the most of opportunity when it occurs.
 23. To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe.
 24. “De geneugten der domheid zijn, op hun manier even groot als de geneugten der kennis”    Aldous Huxley
 25.  “Iedere stelling die we begrijpen, moet volledig samengesteld zijn uit delen waarvan we in kennis gesteld zijn”    Bertrand Russelll
 26.  “Het gewicht der kennis moet nooit zo groot worden dat de vleugels van het gevoel haar niet meer dragen kunnen”    J. V. Teunissen
 27.  “We hebben twee soorten kennissen nodig: één om tegen te klagen en één om tegen te pochen”    Logan P. Smith
 28.  “Anatomische kennis is voor de liefde even noodzakelijk als solfegeleer voor de muziek”    Maurice Chapelan
 29.  “Al onze kennis helpt ons alleen maar om een pijnlijker dood te sterven dan de dieren die niets weten”    Maurice Maeterlinck
 30. Vooruitgaan? wie is de verwaande dwaas die dat woord heeft uitgevonden. Zeker had hij geen kinderen. Anders zouden die hem geleerd hebben hoe weinig hij wist. Ja, ’t is de vraag of ’t weinige dat we meer weten dan ’n kind, opweegt tegen de meerdere onwaarheid die we opdeden, en dus als debet-posten behoren te worden afgetrokken van ’t saldo onzer hogere wetenschap. (Multatuli, Ideeën, eerste bundel, idee 153, blz. 83)
 31. ‘Iemand die álles weet wat er te weten is, heeft veel kennis’, vervolgde professor Sickbock, die schik in het onderwerp begon te krijgen.’ Maar waarom zou hij alles willen weten? Kennis zonder doelstelling is eigenlijk niet-kennis. Kunt ge me volgen?’ (Marten Toonder, Heer Bommel en de weetmuts, in “Als u begrijpt wat ik bedoel”, de taal van Marten Toonder, blz. 75)
 32. ‘Begrijpt…begrijpt…’ zei hij, terwijl hij met een vreemde glimlach zijn vingers door zijn baard liet spelen – ‘waarom begrijpt, sir? Ik zeg maar zo, een levende ezel is meer waard dan een dode geleerde.’ (Bertus Aafjes, Morgen bloeien de abrikozen, De charmeur der slangen, blz. 165)
 33. Een groot geleerde kwam bij Nan-In om Zen te leren. Nan-In, die zeer bekwaam was in de kunst van het theeschenken, schonk een grote kop voor hem in, maar blééf doorschenken, toen de kop allang vol was. De professor kon zich niet langer bedwingen:”De kop is meer dan vol, er gaat niets meer in!” “Zoals deze kop,” zei Nan-In, “is ook jouw kop: vol van meningen en illusies. Hoe kan ik je Zen tonen als je niet eerst je kop leeg maakt?” (W.A.C. Whitlau en H. van Praag, Het argument van Solimon, blz. 25)
 34. Kennis is weten dat een advocaat meer verdient dan een onderwijzer en begrip is dat niet begrijpen. (VN, Terzijde, 22-03-97)
 35. Zeergeleerde Vriend, wat ik hier schrijf bedoel ik niet om U te bespotten of te vernederen, want Uw kennis en wijsheid zijn echt en gaan tot in de diepte. Nut heeft dat niet, dat weet u zelf ook wel, maar het blijft bewonderenswaardig. (Gerard Reve, Het boek van violet en dood, blz. 18)
 36. Tegen de verleiding van de wetenschap was ik gewapend met het woord van Prediker: ‘Want wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.’ (Koos van Zomeren, Een jaar in scherven, blz 216, 21-08-1987)
 37. Meer-weten en minder-weten liggen zeer naby elkander. Maar er is groot verschil in het toepassen van ’t weinige dat wy weten.(Multatuli, Ideeën Tweede bundel, blz. 200, idee 463)
 38. ‘Je raakt achterop, Felix. Je weet teveel, dat is niet modern.’   ‘Veel weten zou alleen maar gevaarlijk zijn als mijn talent kleiner was dan mijn kennis.’ (Harry Mulisch, Het theater, de brief en de waarheid, blz. 60)
 39. Kennis is het vlot dat op de oceaan van onkunde dobbert. Ijsland
Advertentie

2 thoughts on “39 Kennis quotes

 1. “Knowledge tells us that a tomato is a fruit; wisdom prevents us from putting it into a fruit salad.” Miles Kington

  Like

 2. de grootste vijand van kennis is niet onwetendheid, maar de illusie kennis. of zoiets 😉

  Like

Reacties zijn gesloten.