Een product is geen service …

Het grote verschil tussen een product en een service is het ‘moment van de waarheid/klantinteractie’ dit is bij een service continue en bij een product bij verkoop en wellicht bij eventuele vragen. Een service ontstaat door gelijktijdig samenspel van de ‘producent’ en de ‘consument’ i.t.t. een product waarin dit in de tijd gescheiden is.

bij een product wordt de kwaliteit vooral intern bepaald

De kwaliteit van een service is voornamelijk in de interactie te vinden en is in mindere mate intern. Een service is continue /  oneindig en daardoor spelen zaken als KTV, CSI veel meer dan bij het leveren van een product. 

Hoe kijk jij aan tegen producten en services? wellicht kijk jij met een ketenbril … Wat is voor jouw de essentie?

Advertentie