IT trends en Big Data

Een aantal van de belangrijkste IT-trends starten bij wat we ‘sensor technologie’ noemen en eindigen via o.a IoT en Wearables in Big Data……

Sensoren worden steeds beter/goedkoper en kunnen data over temperatuur, locatie, druk, beeld, geluid verzamelen. Via de Cloud / het internet is dat uit deze sensors onder de noemer Internet of Things, Wearables of Smartbuildings te lezen. 

Naast deze data-ficatie worden gegevensverzamelingen aangelegd door de grote corporaties zoals Google, Facebook en LinkedIn. Ook telefoonmaatschappijen verzamelen meer en meer GPS data. Patienten data wordt door verschillende zorginstellingen verzameld.   

Kijkend naar (Big) Data zijn er een groot aantal trends / ontwikkelingen gaande:

 • dataficatie: alles is tegenwoordig meetbaar en bevat informatie. 
 • sensortechnolgie: er kan steeds meer aan data verzameld worden vanuit wearables, Home-automation maar ook vanuit medisch / health perspectief
 • Bijna alles kan communiceren met alles,  inmiddels is data globaal geworden en is er geen locatie-afhankelijkheid meer voor data. Data ontstaat en is overall.
 • bedrijven combineren meer en meer dataverzamelingen (oa door overnames)  waardoor de informatie rijker wordt maar daarmee ook vergaande conclussie kunnen worden getrokken …
 • toenemend informatiegehallte van producten, verhoging aan eisen op onderwerpen als traceerbaarheid

Als je het hebt over data dan kun je denken aan verschillende vormen:

 • search data (Google) 
 • Social data (Facebook)
 • GPS / locatie data (Telecom)
 • Medische / health-data
 • Home data (IoT)
 • Sport data 
 • Persoonlijke data
 • Financieele data
 • telefoon / audio / voice data
 • Bericht data (Whatsapp / SMS)
 • Energie / verbruiks data
 • Performance data
 • Meta data

   De term Big Data is inmiddels een redelijk generieke kreet geworden voor het genereren van inzichten op basis van data die uit verschillende bronnen beschikbaar is. Het gaat veelal om grote organisaties die allerlei vormen van data verzamelen om vervolgens  die, o.b.v. statistiek, te analyseren en te komen tot nieuwe inzichten / besluiten / conclusies. 

Wij als individuen/consumenten/patiënten zijn hierin lijdend. De inzichten, conclusies en besluiten die ontstaan zijn buiten onze invloedsfeer… (wat als je hartslag verhoogd is, via GPS wordt je gelocaliseerd in postcode gebied 1012 (De Wallen) en je Nike schoenen geven geen locatie (dan ben je blijkbaar iets anders aan het doen dan hardlopen ….)

In mijn ogen is er een alternatief voor Big Data. Ik noem dit voor het gemak maar even Small Data. Small data is wat mij betreft het verzamelen van data en het creëren van een personal datamart als individu en het eventueel aanbieden van dataverzamelingen aan derden. 

Big Data
(iedere organisatie z’n eigen datawarehouse ….)
Small Data
(ieder individu z’n eigen ‘datawarehouse’ )
 • Focus is om alle data van een bepaald aandachtsgebied te verzamelen en obv van deze data voorspelingen te kunnen doen 
 • Focus is om alle data in je eigen context te verzamelen.
 • Organisatie / Big Corporate is in de lead. 
 • Eigenaarschap van data ligt waarschijnlijk bij de verzamelende organisaties. Consument is lijdend.
 • Individu is in-control
 • Consument / individu / burger verzamelt, stelt eventueel dataset beschikbaar. Consument is beslisser / eigenaar. Leidend.
 • Data kan beschikbaar worden gesteld (a.d. wetenschap)
 • Commercieel gedreven
 • Verbetering gedreven
 • Datasets hebben geen eigenaar. Als data niet meer actueel is en tot verkeerde beslissingen leidt is er geen trigger om ….
 • Meerdere partijen genereren hun eigen data sets
 • Dataset is eigendom van een individu. Hij / zij is ‘in control’
 • Er is 1 dataset die beschikbaar gesteld kan worden aan partijen die vertrouwd zijn
 • Elke zorginstelling heeft een eigen variant van het EPD
 • Iedere instelling maakt zijn eigen rongenfoto’s 
 • EPD data is eigendom / verantwoordelijkheid van patiënt 
Big, bigger, Biggest
wellicht onjuist
meerdere plekken
Complete – completer
actueel
een plek                                   

Wat is nodig:

 • een folder / hoekje in bijvoorbeeld Evernote of OneDrive waar volgens een afgestemde standaard data verzameld wordt ….
 • een standaard structuur voor data opslag van de diverse soorten data. Ik denk hierbij aan ISO standaarden die hiervoor beschikbaar zijn. 
 • Als een organisatie als allerlei standaarden voor dataopslag zou bieden in een folder van  ….. Dan zouden derden, met akkoord van de persoon / eigenaar, gebruik kunnen gaan maken van deze data voor bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden / trails …..
Aan de ene kant is (Big) data bedreigend……. Aan de andere kant biedt BD ook  mogelijkheden …
 • Door data/ informatie te combineren, te analyseren worden vergaande conclusies getrokken / beslissingen genomen. Met het combineren van data sets wordt de impact van dergelijke beslissingen steeds groter.
 • Als individu ondergaan we dit en zijn ‘lijdend’.
 • Door combinaties van data bronnen komt de vrijheid van het individu in gevaar
 • Alles op maat …. lijkt meer nachtmerrie dan droom  
 • Op basis van BD ontstaat steeds meer inzicht in medicijnen, technieken en kunnen ontwikkelingen op het vlak van groene energie gestimuleerd worden.
 • Snel/gericht worden geholpen bij een Servicedesk betekent dat zoveel mogelijk data / info reeds beschikbaar is bij een HD …

De Big Corporates als FaceBook en Google zijn hierbij in de lead..

beslissingsbevoegdheid bij individu 

Het grote issue, met het uitbreiden van de scope van de analyse is herleidbaarheid naar individuen en eigenaarschap van de data. (zie ook een eerdere blog /https://martinvanvuure.com/2014/03/02/wie-heeft-het-patent-op-data/) Ook de betrokkenheid / het akkoord van de individuen is een issue wat met Small data te tackelen is …….

Hoe kijk jij aan tegen Big Data? Is het een zegen of is het een vloek? 

Wie is wat jou betreft de eigenaar van (Big)data?

Welke beslissingen mag de eigenaar van data eigenlijk nemen? 

Welk normen kader hanteren we voor data en het gebruik ervan?

Weet je een betere kreet dan ‘small data’? Weet je url’s / achtergrond info?

Wie zou het initiatief moeten nemen voor ‘small data’?

Wie de data heeft, heeft de macht? Zijn wij dit of …

Graag je mening / ideeën / suggesties….

Advertentie