Thermometer sessies

Zie ook PDF op Google Drive.

Thermometer sessies zijn een prima manier om de organisatie te leren kennen en organisatieonderdelen die (directe) relaties hebben met andere onderdelen tot Continous Service Improvement aan te zetten. 

Ont-bureaucratisering, desiloficatie en systeemdenken zijn mooie bijvangsten van thermometersessies. Een reguliere thermometer of peilstok sessie is een goede manier om om dienstverlening (sketens) beter en efficiënter te maken. 

Dit soort sessies kan heel goed door een gebalanceerde groep (nieuwe) medewerkers uitgevoerd worden, commitment en terugkoppeling naar de hogere Mngt lagen is essentieel. De vragen/ survey zijn/is aanpasbaar en kunnen wellicht regulier worden herhaald. Als aan de vragen een cijfer of urgentie wordt toegevoegd kan een Heatmap  gecreëerd worden waarin de focus gebieden helder worden. 

Organiseer jij wel eens een thermometer sessie?

Wat zou er wat jou betreft in een thermometersessie / peilstoksessie wel (en wat juist niet) moeten worden gevraagd.

Advertentie