SCRUM en Agile

Agile is de paraplu voor Oa SCRUM, Kanban, DSDM.  Kenmerkend is het iteratieve, groeiende, goed is goed genoeg. Agile wordt vaak als tegenhanger van de waterval methode gepositioneerd.

In SCRUM gaat om  samenwerking en communicatie.

De kern van SCRUM is “Onzekerheid omarmen“, Werken in korte cycli (sprints), Lerend ontwikkelen. Het wordt gebruikt om (Software) oplossingen ontwikkelen, complexe projecten te managen. SCRUM komt uit de organisatiewetenschap en beoogd zo kort mogelijke communicatielijnen / zo min mogelijk lagen en een verkorting van de Time- to-Market.

De SCRUM theorie is vrij eenvoudig:

3 rollen:

 1. Product owner: Opdrachtgever, blijft betrokken. Heeft beeld wat hij/zij wil bereiken. Maakt keuzes en prioriteert. Managet stakeholders.
 2. Scrum master: Puur proces, niet op inhoud. Coacht en faciliteert het team en de productowner. Houdt scherp het proces en SCRUM regels in de gaten. Zorgt voor benodigde faciliteiten
 3. Teamlid: Geen hiërarchie, 5-9 personen.Is multidisciplinair en gezamenlijk verantwoordelijk. Is zelfsturend en spreekt elkaar aan. Leert zichzelf steeds beter kennen en verbetert eigen werkwijze

4 bijeenkomsten

 1. Sprintplanning, bij de start van de sprint
 2. Standup, dagstarts
 3. Review, opleveren producten
 4. Retrospectieve, leren

4 lijstjes

 1. Product backlog
 2. Sprintbacklog
 3. Definition of done
 4. Scrumboard

Wat doet een SCRUM team?

 • Gefocust werken: teamleden maken tijd beschikbaar (min. 8u / WK)
 • Kort staand vergaderen bij een bord waarop zichtbaar is wie wat doet ….
 • Tussentijdse resultaten die met team worden gehaald worden gevierd….

Zie ook mijn Agile-reader, en de samenvattende mindmap met clickable linkjes en extra info.

Advertentie