LEAN IT

Lean is een manier van kijken afkomstig uit de autoindustrie in Japan / Toyota. De klant staat centraal en er wordt naar continue incrementele verbetering en vermindering van verspilling (met respect voor de mensen …)  gestreefd. Lean heeft tot een aantal zaken als Kaizen, Kanban, kwaliteitscirkels et cetera geleid. 

Dit proces is niet alleen in de fabricage van auto’s toepasbaar maar ook binnen de overheid, zorg en in de IT. LEAN-IT is Lean toegepast op Informatie Technologie. Lean-IT is als volgt samen te vatten: 

5 principes:

gericht op ‘de redelijkheid’

een verandering van mindset

Lean en IT:

 

Voor Lean geldt dat initiatief /  cruciaal is:

Zie ook de volgende bronnen: lean for dummies (SlideShare) / EverNote,  Lean – learning (SS), ….

Lean is het verminderen van fouten, of in ieder geval de gevolgen van fouten zo snel mogelijk zichtbaar krijgen bij de persoon die actie kan nemen. Lean staat feitelijk aan de basis van ontwikkelingen als “Shift-left” maar ook van het verminderen van onnodige handelingen.

Zie ook de pdf op Dropbox

Lean slaat niet alleen op processen en informatie maar ook op energiegebruik en duurzaamheid. Lean is eigenlijk een soort MVO en gaat uit van ‘genoeg is genoeg’.  

Hoe kijk jij aan tegen LEAN en IT?

Welke acties kunnen in gang gezet worden om de IT Lean te krijgen?

Wat zijn de best-practices met LEAN(IT)?

Advertentie